Nhận định hôm nay

Premier league | 23/11/2021 11:30 chiều
Chelsea
Vs
Manchester United
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.04*0:1*0.88
1.60*4.15*5.70
0.90*2.5*1.00
Champions League | 25/11/2021 3:00 sáng
Manchester City
Vs
PSG
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.91*0:3/4*0.98
2.29*2.32*4.70
0.98*3*0.90
Champions League | 24/11/2021 3:00 sáng
BARCELONA
Vs
SL Benfica
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.00*0:1*0.92
1.59*4.45*5.30
1.06*3*0.84
Champions League | 24/11/2021 3:00 sáng
Chelsea
Vs
Juventus
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.04*0:3/4*0.88
1.78*3.70*4.75
1.02*2.5*0.88
Serie A | 22/11/2021 12:00 sáng
Inter Milan
Vs
Napoli
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.96*0:1/4*0.97
2.25*3.50*3.20
1.03*2.5/3*0.87
Premier league | 21/11/2021 12:30 sáng
Liverpool
Vs
Arsenal
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.06*0:1.1/4*0.86
1.49*4.75*6.20
1.06*3.1/4*0.84
Asia WC Qualifes | 16/11/2021 7:00 chiều
Vietnam
Vs
Saudi Arabia
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.93*1.1/4:0*0.83
7.20*4.50*1.35
0.87*2.5*0.89
Europe WC Qualfies | 13/11/2021 2:45 sáng
Italy
Vs
Switzerland
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.80*0:3/4*1.13
1.59*3.90*6.00
0.93*2.5/3*0.97
Serie A | 08/11/2021 2:45 sáng
AC Milan
Vs
Inter Milan
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.90*1/4:0*2.01
2.97*3.65*2.26
0.88*2.5/3*0.99
Premier league | 06/11/2021 7:30 chiều
Manchester United
Vs
Manchester City
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.01*3/4:0*0.93
4.74*4.06*1.71
0.98*3*0.92
| 01/11/2021 2:45 sáng
AS Roma
Vs
AC Milan
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.03*0:1/4*0.90
2.28*3.65*3.05
0.93*2.5/3*0.97
Laliga Tây Ban Nha | 28/10/2021 2:30 sáng
Real Madrid
Vs
Osasuna
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.00*0:1.1/2*0.93
1.89*2.47*6.80
0.98*3*0.92
UEFA Europa League | 22/10/2021 2:00 sáng
Napoli
Vs
Legia Warszawa
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.83*0:2*1.09
1.15*7.20*13.5
0.97*3.25*0.93
Premier league | 16/10/2021 9:00 chiều
Leicester City
Vs
Manchester United
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.85*1/2:0*1.07
3.55*3.60*2.07
1.05*2.5/3*0.85
Nations League | 11/10/2021 1:45 sáng
France
Vs
Spain
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.81*0:0*1.12
2.54*3.30*2.92
0.96*2/2.5*0.94
Nations League | 07/10/2021 1:45 sáng
Italy
Vs
Spain
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.93*0:1/4*0.91
2.21*3.20*3.15
0.95*2.25*0.87
Premier league | 02/10/2021 6:30 chiều
Manchester United
Vs
Everton
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.91*0:1*1.02
1.52*4.10*7.20
0.86*2.5*1.04
Champions League | 29/09/2021 2:00 sáng
PSG
Vs
Manchester City
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.81*1/4:0*1.10
3.00*3.50*2.45
1.01*3*0.88
Premier league | 25/09/2021 6:30 chiều
Chelsea
Vs
Manchester City
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.97*0:0*0.95
2.66*3.30*2.68
0.86*2.1/4*1.04
Premier league | 19/09/2021 10:30 chiều
Tottenham
Vs
Chelsea
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.96*3/4:0*0.97
5.20*3.80*1.70
0.86*2.1/4*1.04
Serie A | 18/09/2021 1:45 sáng
Sassuolo
Vs
Torino
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.95*0:1/2*0.98
1.94*3.75*3.85
0.91*2.5/3*0.99
Champions League | 15/09/2021 12:00 sáng
BARCELONA
Vs
Bayern Munich
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.90*1/2:0*1.03
3.45*4.00*1.99
0.99*3.1/4*0.91
Premier league | 11/09/2021 9:00 chiều
Leicester City
Vs
Manchester City
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.96*1:0*0.96
5.80*4.35*1.56
0.93*2.5/3*0.97
Europe WC Qualfies | 08/09/2021 1:45 sáng
KNVB
Vs
Turkey
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.03*0:1.1/2*0.89
1.37*5.20*7.70
0.99*3*0.91
South America WC Qualifies | 06/09/2021 2:00 sáng
Brazil
Vs
Argentina
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.01*0:1/4*0.91
2.29*3.00*3.20
1.07*2.1/4*0.83
Premier league | 28/08/2021 11:30 chiều
Liverpool
Vs
Chelsea
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.80*0:0*1.14
2.42*3.40*3.00
0.98*2.5*0.92
Serie A | 24/08/2021 1:45 sáng
Sampdoria
Vs
AC Milan
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.92*1/2:0*-0.99
4.05*3.50*1.97
-0.95*2.5/3*0.85
Champions League | 19/08/2021 2:00 sáng
SL Benfica
Vs
PSV
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.80*0:1/4*1.04
2.03*3.40*3.00
0.83*2.5*0.99
Laliga Tây Ban Nha | 17/08/2021 1:00 sáng
Villarreal
Vs
Granada
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.95*0:1*0.98
1.55*4.30*6.10
0.87*2.5*1.03
Premier league | 14/08/2021 2:00 sáng
Brentford
Vs
Arsenal
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.04*1/2:0*0.88
3.70*3.65*1.87
1.02*2.5/3*0.88
Champions League | 12/08/2021 2:00 chiều
Chelsea
Vs
Villarreal
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.89*0:3/4*1,03
2.36*2.06*5.20
0.95*2.1/4*0.95
Premier league | 07/08/2021 11:15 chiều
Leicester City
Vs
Manchester City
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.97*1/2:0*0.95
3.75*3.85*1.94
0.88*2.5/3*1.02
Champions League | 05/08/2021 12:00 sáng
Spartak Moscow
Vs
SL Benfica
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.94*1/4:0*0.96
2.84*3.25*2.28
1.00*2.5*0.88
Champions League | 04/08/2021 1:00 sáng
PSV
Vs
Midtjylland
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.89*0:1.5*1.01
1.25*5.20*8.90
0.81*2.5/3*1.07
Euro 2021 | 12/07/2021 2:00 sáng
England
Vs
Italy
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.13*0:1/4*0.81
2.51*3.00*3.20
1.05*2*0.87
| 11/07/2021 7:00 sáng
Brazil
Vs
Argentina
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.88*-0/0.5 : +0/0.5*-0.96
2.19*3.05*3.80
1.0*2*0.9
Euro 2021 | 08/07/2021 2:00 sáng
England
Vs
Denmark
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.96*0:3/4*0.97
2,42*2,03*5,6
0.81*2*-0.89
Euro 2021 | 07/07/2021 2:00 sáng
Italy
Vs
Spain
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.05*0:1/4*0.88
2.40*3.20*3.15
1.07*2.1/4*0.85
Euro 2021 | 03/07/2021 11:00 chiều
Czech
Vs
Denmark
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.12*1/4:0*0.82
3.90*3.20*2.11
0.81*2*1.12
Euro 2021 | 29/06/2021 11:00 chiều
England
Vs
Germany
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.90*0:1/4*0.85
2.40*3.35*3.10
0.84*2.1/4*-0.94
Euro 2021 | 28/06/2021 11:00 chiều
Croatia
Vs
Spain
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.78*1:0*1.16
5.60*3.60*1.60
0.90*2.1/4*1.00
| 27/06/2021 11:00 chiều
KNVB
Vs
Czech
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.82*0:3/4*1.11
1.64*3.75*4.90
0.91*2.5*0.99
Euro 2021 | 18/06/2021 11:00 chiều
Croatia
Vs
Czech
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.91*1/4*0.99
2.19*3.20*3.20
1.01*2.1/4*0.87
Euro 2021 | 16/06/2021 2:00 sáng
France
Vs
Germany
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.92*0*1.00
2.56*1.93*2.85
0.84*2.1/4*0.94
Euro 2021 | 12/06/2021 2:00 sáng
Turkey
Vs
Italy
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.98*1*-0.94
1.51*3.85*7.60
1.07*2.1/4*0.83
UEFA Europa League | 19/03/2021 3:00 sáng
Glasgow Rangers
Vs
Slavia Praha
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.04*0:1/4*0.88
2.35*3.35*3.05
1.06*2.5*0.84
Champions League | 10/03/2021 3:00 sáng
Juventus
Vs
FC Porto
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-1.06*1/1.5*0.87
1.46*4.60*7.10
0.96*2.5/3*0.94
Serie A | 04/03/2021 12:30 sáng
Vs
Napoli
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.83*1/2.0*1.11
3.65*3.5*2.08
0.95*2.3/4*0.95
| 08/09/2020 1:45 sáng
KNVB
Vs
Italy
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.93*0.1/4*0.91
2.16*3.25*2.86
0.99*2.5*0.83
Premier league | 29/08/2020 10:30 chiều
Arsenal
Vs
Liverpool
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.95*3/4.0*0.80
4.70*4.20*1.67
0.98*3*0.88
Champions League | 24/08/2020 2:00 sáng
Vs
Bayern Munich
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.84*1/2.0*-0.92
3.10*4.05*2.07
0.96*3.5*0.86
UEFA Europa League | 22/08/2020 2:00 sáng
Sevilla
Vs
Inter Milan
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.94*1/4.0*0.88
3.40*3.35*2.19
0.93*2.5*0.83
Champions League | 19/08/2020 2:00 sáng
RB Leipzig
Vs
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.85*0.75*1.08
4.20*4.00*1.80
1.01*3*0.89
UEFA Europa League | 17/08/2020 2:00 sáng
Sevilla
Vs
Manchester United
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.92*0*0.82
2.92*3.15*2.57
0.93*2.25*0.81
Champions League | 16/08/2020 2:00 sáng
Manchester City
Vs
Lyon
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.96*1.5-2*0.89
1.24*6.10*14.0
0.96*3*0.94
Champions League | 15/08/2020 2:00 sáng
BARCELONA
Vs
Bayern Munich
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.90*1/2.0*1.00
3.45*3.80*2.00
0.96*3*0.93
Champions League | 13/08/2020 2:00 sáng
Atalanta
Vs
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.92*1/4*-0.85
3.30*3.90*2.06
0.87*3*0.97
| 08/08/2020 2:00 sáng
Juventus
Vs
Lyon
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.89*1.1/4*0.82
1.45*4.45*7.60
0.98*2.5/3*0.92
Champions League | 08/08/2020 2:00 sáng
Manchester City
Vs
Real Madrid
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.91*3/4*0.98
1.70*4.50*4.30
0.93*3.1/4*0.83
Premier league | 01/08/2020 11:30 sáng
Arsenal
Vs
Chelsea
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.02*1/4*-0.90
3.30*3.45*2.17
0.94*2.5*0.96
Serie A | 25/07/2020 10:15 chiều
Brescia
Vs
Parma
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
1.04*1/4*-0.89
3.30*3.75*2.11
1.03*3*0.87
Premier league | 23/07/2020 2:15 sáng
Liverpool
Vs
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.95*0.5*0.88
2.04*3.75*3.50
1.00*3*0.90
| 22/07/2020 2:45 sáng
Vs
AC Milan
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.91*1/2*1.02
3.40*4.20*1.98
0.95*3.1/4*0.95
Laliga Tây Ban Nha | 20/07/2020 2:00 sáng
Leganes
Vs
Real Madrid
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.85*1/4*-1.08
3.00*3.60*2.31
0.86*2.5*1.04
| 19/07/2020 10:00 chiều
Tottenham
Vs
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.95*1/4*0.88
2.33*3.40*3.15
0.99*2.5*0.89
Premier league | 16/07/2020 2:15 sáng
Arsenal
Vs
Liverpool
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.98*0.5*0.95
3.75*3.95*1.91
1.07*3*0.83
Premier league | 14/07/2020 2:00 sáng
Manchester United
Vs
Southampton
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.96*1.5*0.97
1.32*5.40*9.80
0.95*3*0.95
| 12/07/2020 2:45 sáng
Juventus
Vs
Atalanta
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.83*1/4*0.93
2.08*3.75*3.30
0.94*3*0.96
Laliga Tây Ban Nha | 11/07/2020 3:00 sáng
Real Madrid
Vs
Alaves
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.97*1.5/2*0.96
1.23*6.20*14.5
1.06*3*0.84
Premier league | 26/06/2020 2:15 sáng
Vs
Manchester City
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.93*0.5*-0.86
4.05*3.95*1.84
0.88*2.5/3*0.98
Premier league | 22/06/2020 1:00 sáng
Everton
Vs
Liverpool
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.89*1*-0.96
5.70*4.20*1.59
0.85*2.5/3*-0.95
Bundesliga | 06/06/2020 8:30 chiều
Bayer Leverkusen
Vs
Bayern Munich
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
0.96*1.1/4*-0.97
6.10/5.00/1.48
0.96*3.5/4*0.86
Champions League | 27/02/2020 3:00 sáng
Lyon
Vs
Juventus
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.95*-0.5*0.83
4.00/3.50/1.83
0.98*2.5*0.88
Champions League | 27/02/2020 3:00 sáng
Real Madrid
Vs
Manchester City
Châu Á
Châu Âu
Tài Xỉu
-0.98*0/0.5*0.80
2.24/3.55/2.68
0.95*2.5/3*0.85